Napoteni delavci

Kdo so napoteni delavci? Verjetno ste že slišali, da ko podjetja iščejo ustrezen kader in delavce, da imajo možnost, da pri tem ne oziroma pri izbiri ne sodelujejo veliko, ampak prepustijo to strokovnjakom.

Pri iskanju zaposlitve imamo več možnosti iskanja in sicer preko agencije, zavoda, samostojno, ipd. Na zavodu in drugih možnosti delodajalci razpišejo prosto delovno mesto, na katerega se lahko prijavijo iskalci zaposlitve. Lahko pa delodajalec, iz kakršnihkkoli razlogov za izbiro in napotovanje delavcev zaprosi agencijo in zavod. V tem primeru nas zavod ali agencija napoti na ustrezno delovno mesto.

Ko smo se prijavili na zavod ali agencijo kot iskalec zaposlitve smo verjetno morali povedati področja ki nas zanimajo, v čem smo dobri, naše dosedanje izkušnje, ipd. Na podlagi teh podatkov nas lahko potem zavod ali agencija napotuje na razpisana prosta delovna mesta, ki ustrezajo našem profilu. Kar je po eni strani super saj bomo imeli verjetno več možnosti za zaposlitev.

Napoteni delavci so torej delavci, katere napoti zavod ali agencija direktno k delodajalcu. Predlaga ga kot primernega kandidata. Seveda je zadnja odločitev prav odvisna od delodajalca. Prvi razgovor morebiti opravimo že kar na zavodu ali na agenciji, morda pa na podjetju. Odvisno od želje delodajalca. Lahko pa se tudi v celoti odloči za izbiro prav agencija ali zavod. Na ta način se delodajalec izogne velikemu številu prošenj, branju teh in izbiri. Seveda imajo delodajalcu ogromno drugega dela in sploh v kolikor gre za večja podjetja, se zna zgoditi, da za izbiro njihovega kadra skrbijo drugi. Kot iskalec zaposlitve pa bomo morebiti imeli več možnosti, da izberejo prav nas, saj nas je nekdo drug, kateremu običajno delodajalec zaupa napotil k njim.

Ljudje moramo delati in služiti, če želimo poskrbeti za kakovostno življenje. Pa vendar ni vedno lahko najti zaposlitve. Če nam pri tem nekdo pomaga, recimo zavod ali agencija in nas celo napoti k delodajalcu, pa bomo verjetno rekli, da smo imeli veliko srečo.

Leave a Reply